menu

F*ck it, we slepen R.A. The Rugged Man voor de rechter!

Illustratie van de verdachte in kwestie

F*ck it, we slepen R.A. The Rugged Man voor de rechter!

Dagvaarding R.A. the Rugged Man

Betreft: Officiële Dagvaarding inzake Auditieve Stoelontploffingen

Geachte heer R.A. The Rugged Man,

Het Comité voor Auditieve Veiligheid en Stoelbehoud, gevestigd aan de Burgemeester Brokxlaan 6, Tilburg, Nederland, richt zich middels deze formele dagvaarding tot u, wonende te Berlijn, Brandenburg, Duitsland, wegens vermeende delicten gerelateerd aan de buitensporige ernst van uw vocale composities, die zonder enig mededogen het aanwezige publiek uit hun stoelen doen opveren. Deze juridische procedure is gestart in verband met de schade die u heeft toegebracht aan zowel het meubilair als het welzijn van het publiek tijdens uw live optredens.

De aanklachten luiden als volgt:

Grof Taalgebruik: U wordt beschuldigd van het bewust hanteren van grove, schokkende en verontrustende taal in uw teksten, waardoor luisteraars worden geconfronteerd met ongekende verbale gruwelijkheden.

Auditieve Overlast: U wordt beschuldigd van het opzettelijk veroorzaken van auditieve overlast door middel van explosieve ritmes en verbluffende rijmschema's, die het menselijk gehoor en het meubilair aantasten op een wijze die niet te rechtvaardigen is.

Stoelvernietiging: U wordt beschuldigd van het willens en wetens vernietigen van stoelen door uw publiek op te zwepen tot een staat van euforie die resulteert in het loslaten van alle zitgerelateerde remmingen.

U wordt verzocht om op 29 maart 2024 om 20:30 uur te verschijnen bij de Hall of Fame te Tilburg om deze aanklachten te weerleggen. U heeft het recht om juridische vertegenwoordiging mee te nemen, maar wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat deze geen destructief gedrag vertoont ten aanzien van stoelintegriteit.

Mocht u ervoor kiezen om niet te verschijnen, behoudt het Comité zich het recht voor om passende maatregelen te treffen ter bescherming van de auditieve en stoelintegriteit van de samenleving.

Hoogachtend,

Hall of Fame

Comité voor Auditieve Veiligheid en Stoelbehoud

Uiteraard klagen we R.A. The Rugged Man niet echt aan! De bovenstaande illustratie is gemaakt door Adrien Stanziani, ook bekend onder het pseudoniem ‘Chapa’. Naast artiest, is de beste man ook reporting storyteller waarmee hij de grootste Nederlandse rechtszaken visualiseert. Deze rapper uit Den Bosch is al sinds de jaren ‘10 actief op landelijk niveau. Hoogtepunten waren optredens op Jazz in Duketown, Definitie van Hiphop of als voorprogramma van o.a. Typhoon en Masta Ace. In 2014 maakte hij zijn eigen mixtape-bundle ‘Jong, Dom & Stupid’. Na een tijdje verdwenen te zijn kwam hij in 2023 terug met het album ZELFMADE! Een echte Microfoon Defroster! 

3524
Tape decoration image
Tape decoration image