menu

Privacy

PRIVACYVERKLARING CULTUURFABRIEK HALL OF FAME

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
Cultuurfabriek Hall of Fame gebruikt en verzameld jouw gegevens alleen wanneer je een contactformulier op onze website invult, om contact op te nemen over de opgevraagde informatie over verhuur, workshops of kinderfeestjes en om informatie te verstrekken over voorgenoemde diensten.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je een formulier op onze website hebt ingevuld.

Delen met anderen
Cultuurfabriek Hall of Fame deelt of verkoopt jouw gegevens nooit aan andere partijen. Jouw gegevens worden alleen gedeeld met derden, wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van het doel waarvoor je contact hebt opgenomen via een formulier op onze website. Wij brengen je dan bijvoorbeeld in contact met de organisator van de workshop waar je een aanvraag voor hebt gedaan.

Met platforms die jouw gegevens verwerken in onze opdracht – zoals ons ticketsysteem Stager – sluiten wij een verwerkersovereenkomst, die ervoor zorgt dat jouw gegevens en privacy op eenzelfde niveau worden gewaarborgd. Hall of Fame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website bezoek
Onze website verzameld en bewaard geen gegevens van bezoekers en over surfgedrag. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van cookies, of analyse plug-ins zoals Google Analytics.

Gegevensbeheer
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens kan je sturen naar info@hall-fame.nl onder vermelding van ‘verzoek persoonsgegevens’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Hall of Fame reageert z.s.m, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Beveiliging
De bescherming van jouw gegevens is erg belangrijk voor ons. We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn voor misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik van gegevens, neem dan contact op met info@hall-fame.nl onder vermelding van ‘beveiliging persoonsgegevens’.

Gegevens minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Hebben wij per abuis toch persoonlijke gegevens verzameld van een minderjarige, neem dan contact op info@hall-fame.nl onder vermelding van ‘persoonsgegevens minderjarige’, dan zorgen wij ervoor dat de gegevens verwijderd worden.